Žerčice

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Mikuláše
 • Socha svatého Floriána
 • Žerčické mohyly, archeologické naleziště v leze na západ od vesnice

Historie

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1070.

V 16. století byly Žerčice povýšeny na městečko s vlastním erbem a mnoha privilegiemi, patří mezi nejstarší obce ve středních Čechách.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Jičín, politický i soudní okres Mladá Boleslav;
 • 1855 země česká, kraj Mladá Boleslav, soudní okres Mladá Boleslav;
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Mladá Boleslav;
 • 1939 země česká, Oberlandrat Jičín, politický i soudní okres Mladá Boleslav;
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mladá Boleslav;
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Mladá Boleslav;
 • 1949 Pražský kraj, okres Mladá Boleslav;
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav.

Rok 1932

V obci Žerčice (přísl. Kladěruby, 587 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

výroba cementového zboží, holič, 2 hostince, kolář, 2 kováři, mlýn, obchod s obuví Baťa, 3 obuvníci, pekař, 2 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Žerčice, trafika, 3 truhláři, velkostatek

Významní rodáci

 • Samuel Friedrich Bockshorn, hudební skladatel (1628-1664)

Oficiální web obec Žerčice:
www.zercice.cz

PSČ Žerčice: 294 46