znak Všetaty
Všetaty

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Petra a Pavla
 • Hasičské muzeum Florián
 • Přírodní rezervace Všetatská černava

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1223.

Ze Všetat pocházel Jan Palach (1948–1969), který jako posluchač Filozofické fakulty Univerzity Karlovy obětoval svůj život upálením na protest proti cenzuře a pasivnímu přístupu veřejnosti po okupaci Československa armádami států Varšavské smlouvy.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Karlín, soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1868 země česká, politický okres Karlín, soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1908 země česká, politický i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1949 Pražský kraj, okres Brandýs nad Labem
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
 • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Neratovice

Rok 1932

V s 2030 obyvateli v roce 1932 byly evidovány tyto úřady, živnosti a obchody:

V městysi Všetaty (2030 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl: poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, katol. kostel, sbor dobrovolných hasičů, 2 výroby cementového zboží, cihelna, elektrotechnický závod, 2 hospodářská družstva, pila, výroba obráběcích strojů Vorel, tesařský mistr, 3 zahradnictví, 3 zedničtí mistři, 16 vývozců zeleniny

Živnosti a služby: 2 lékaři, 3 autodopravci, bednář, biograf Sokol, cukrář, čalouník, obchod s dobytkem, drogerie, fotoateliér, hodinář, 3 holiči, 4 hostince, hotel Central, kamnář, knihkupec, kolář, 2 košíkáři, kovář, 2 krejčí, obchod s kůží, lékárna, malíř, půjčovna masek, modistka, obchod s obuví Baťa, 2 pekaři, plakátovací ústav, pohřební ústav, porodní asistentka, prádelna, nádražní restaurace, 3 řezníci, sedlář, 11 obchodů se smíšeným zbožím, Okresní hospodářská záložna v Brandýse n. L., Spořitelní a záložní spolek pro Všetaty, 3 obchody se střižním zbožím, 3 švadleny, 3 trafiky, 3 truhláři, 4 obchody s uhlím, zámečník, zubní ateliér, železářství

Ve vsi Přívory (přísl. Dolní Přívory, Horní Přívory, 1120 obyvatel, Svaz pěstitelů zeleniny, samostatná obec se později stala součástí Všetat) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, biograf Sokol, cihelna, elektrinstalace, galanterie, 4 holiči, 3 hostince, klempíř, kolář, 2 kováři, 2 krejčí, malíř, 3 mlýny, 2 obuvníci, nakládání a vývoz okurek, pekař, pokrývač, řezbář, řezník, 5 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Přívory, stavební družstvo rodinných domků, 2 švadleny, trafika, 2 truhláři, zahradnictví, zámečník, 5 vývozců zeleniny

Oficiální web městys Všetaty:
www.mestys-vsetaty.cz

PSČ Všetaty: 277 16