Veltrusy

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Veltrusech.

Zámek Veltrusy

Významné dílo vrcholného baroka z 1. poloviny 18. století jehož autorem je architekt Giovanni Battista Alliprandi. Zámek (původně pouhý letohrádek, později významně rozšířený) tvoří oválné jádro, k němuž radiálně přiléhají nižší křídla, uspořádaná do tvaru písmene X. Na severní straně k němu přiléhá čestný dvůr, který uzavírají alegorické sochy dvanácti měsíců a čtyř ročních období. Zámek obklopuje rozsáhlý romantický park.

Až do roku 1945 byl zámek nepřetržitě v majetku Chotků z Chotkova a Vojnína.

 • V zámeckých a parkových prostorách se uskutečnil v roce 1754 první vzorkový veletrh na světě za účasti panovnice Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského.
 • V roce 2002 byl zámecký areál ve Veltrusích silně poničen povodní a nyní je v celkové rekonstrukci.

Přístupné expozice

 • Historické skleníky (duben - září)
 • Cyklotrasa s průvodcem (červenec - srpen)
 • Zámecká expozice "Jak se opravují památky"

Historie

První spolehlivá informace o Veltrusích je z roku 1226, jde o privilegium Přemysla Otakara I., určené klášteru v Doksanech. Do roku 1410 náležela ves církvi, později se majitelé střídali. Od 17 století patří zdejší pozemky včetně Veltruského zámku rodu Chotků, kteří je vlastnili až do roku 1945.

V roce 1899 byly Veltrusy povýšeny na městys, od roku 1926 byly už Veltrusy městem, ale o toto privilegium později přišly. Definitivně byly Veltrusy povýšeny na město v roce 1994.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Velvary
 • 1868 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1912 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1913 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Roudnice nad Labem, soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Kralupy nad Vltavou
 • 1949 Pražský kraj, okres Kralupy nad Vltavou
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
 • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

Rok 1932

Ve městě Veltrusy (přísl. Miřejovice, 2400 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl: poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, katol. kostel, dívčí pensionát, klášter, okresní sirotčinec, Obchodní grémium, společenstvo různých živností, sbor dobrovolných hasičů, 2 cihelny, vodní elektrárna v Miřejovicích, městský elektrický podnik, výroba kovového zboží, výroba plechových obalů, 3 pily, pletárna

Živnosti a služby: 2 lékaři, autodílna, bednář, biograf Sokol, 2 cukráři, 2 drogerie, hodinář, 6 hostinců, jednatelství, 3 kapelníci, konsum Svépomoc, malíř pokojů, modistka, pohřební ústav, pumpař, rukavičkář, 5 sadařů, sedlář, sklenář, 18 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Veltrusy, 2 stavitelé, tesařský mistr, velkostatek Chotek, 4 zahradnictví, žehlírna


Oficiální web město Veltrusy:
www.veltrusy.cz

PSČ Veltrusy: 277 46