znak Mělnické Vtelno

Pamětihodnosti

 • Kostel Archanděla Michaela
 • Evangelický kostel

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Mělník
 • 1868 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Mělník
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Mělník
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Mělník
 • 1949 Pražský kraj, okres Mělník
 • 1960 Středočeský kraj, okres Mělník
 • 2003 Středočeský kraj, okres Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník

Rok 1932

Ve vsi Mělnické Vtelno (991 obyvatel, poštovní úřad, četnická stanice, katol. kostel, evang. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, autobusový dopravce, 3 autodopravci, výroba cementového zboží, cihelna, obchod s cukrovinkami, 2 holiči, 4 hostince, klempíř, kolář, 2 kováři, 2 krejčí, mlýn, obchod s obuví Baťa, 4 obuvníci, 2 vývozci ovoce, 2 pekaři, pila, porodní asistentka, povoznictví, 13 rolníků, 3 řezníci, sedlář, sklenář, 8 obchodů se smíšeným zbožím, Občanská záložna pro Vtelno, 2 obchody se střižním zbožím, 3 švadleny, tesařský mistr, 2 trafiky, truhlář, zahradník, zámečník, zednický mistr

Ve vsi Radouň (238 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Mělnického Vtelna) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, kolář, kovář, krejčí, obuvník, 2 obchody s ovocem, 8 rolníků, sadař, obchod se smíšeným zbožím, trafika

V obci Vysoká Libeň (545 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Mělnického Vtelna) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, holič, družstvo pro rozvod elektrické energie ve Vysoké Libni, 3 hostince, kapelník, kolář, 3 kováři, krejčí, meliorační družstvo, 2 pekaři, 3 rolníci, 2 řezníci, sedlář, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Vys. Libeň a Radouň, švadlena, trafika, truhlář, velkostatek Derfl

Oficiální web obec Mělnické Vtelno:
www.melnickevtelno.cz

PSČ Mělnické Vtelno: 277 38