znak Suchdol

Pamětihodnosti

 • Zámek Suchdol, na návsi – původně tvrz ze 14. století byla v polovině 16. století přestavěna na renesanční zámek. V současnosti je zámek účelově využit jako kanceláře obecního úřadu.
 • Kostel svaté Markéty Antiochijské – původně gotický kostel ze 14. století přestavěn barokně
 • Socha svaté Markéty
 • Fara

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1257.

15. března 2012 byl obci obnoven status městyse.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • do 1849 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kutná Hora
 • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický i soudní okres Kutná Hora
 • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kutná Hora
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Kutná Hora
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Kutná Hora
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Kutná Hora
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Kutná Hora
 • 1949 Pražský kraj, okres Kutná Hora
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kutná Hora
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kutná Hora

Rok 1932

V obci Suchdol u Kutné Hory (přísl. Vysoká, 704 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, obchod s dobytkem, elektrický podnik, družstvo pro rozvod elektrické energie, holič, 2 hostince, kolář, 2 kováři, 2 krejčí, obchod s obuví Baťa, 4 obuvníci, pekař, 8 rolníků, 2 řezníci, sadař, sedlář, skladiště hospodářského družstva, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek, 2 švadleny, tesařský mistr, trafika, 2 truhláři, zámečník

V obci Dobřeň (390 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Suchdolu) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodoprava, družstvo pro rozvod elektrické energie v Dobřeni, holič, hospodářské družstvo Svépomoc, 2 hostince, 2 koláři, kovář, krejčí, 2 meliorační družstva, 2 obuvníci, 8 rolníků, řezník, 2 obchody se smíšeným zbožím, šrotovník, trafika, truhlář

V obci Malenovice (135 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Suchdolu) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

družstvo pro rozvod elektrické energie v Malenovicích, hostinec, krejčí, obuvník, 6 rolníků, obchod se smíšeným zbožím, trafika

V obci Solopysky (přísl. Kuvald, 298 obyvatel, katol. kostel, sbor dobrovolných hasičů, samostatná obec se později stala součástí Suchdolu) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autobusový dopravce, obchod s dobytkem, družstvo pro rozvod elektrické energie vnbsp; Solopyskách, 2 hostince, kapelník, 2 kováři, krejčí, vodní meliorační družstvo, 4 rolníci, 2 řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Solopysky, trafika

Oficiální web městys Suchdol:
www.obecsuchdol.cz

PSČ Suchdol: 285 02