Kořenice

Historie

První zpráva o obci pochází z roku 1358, kdy se vzpomíná Hostek z Kořenic. V roce 1457 se jako majitelka připomíná Markéta z Písku a v roce 1511 náležely Kořenice s Hlízovem Alžbětě, dceři Řehoře, kráječe sukna z Kutné Hory. V roce 1545 se dostaly do držení Václava Popela z Vesce a roku 1588 Jiřího Voděradského z Hrušova, který koupil nejen Kořenice, ale i sousední Ratboř, a spojil obě obce v jeden statek. Vesnice zůstala součástí panství Ratboř až do roku 1848.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický i soudní okres Kolín
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Kolín
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Kolín
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Kolín
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Kolín
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Kolín
  • 1949 Pražský kraj, okres Kolín
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kolín

Rok 1932

Ve vsi Kořenice (363 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, 2 koláři, kovář, krejčí, obuvník, 3 obchody s ovocem a zeleninou, pekař, 9 rolníků, řezník, sedlář, 4 obchody se smíšeným zbožím, švadlena, 2 trafiky

Ve vsi Chotouchov (380 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Kořenic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, 2 koláři, 2 kováři, mlýn, 2 rolníci, řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, 2 švadleny, trafika

Ve vsi Pučery (300 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Kořenic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 hostince, kovář, řezník, trafika, 4 rolníci, velkostatek

Oficiální web obec Kořenice:
www.korenice.cz

PSČ Kořenice: 280 02 až 281 44