Rataje nad Sázavou

městys 527 obyvatel k 1.1.2014 13,28 km2
Rataje nad Sázavou

Pamětihodnosti

 • Hrad Pirkštejn (uzavřený) se poprvé připomíná roku 1366. Do hradu se vstupuje po zděném mostě, na jihovýchodní straně středověká válcová věž s dřevěným bedněním, západní stranu tvoří palác, přestavěný na faru, a hospodářská stavení.
 • Ratajský zámek, původně Přední hrad, tvoří dnes tři křídla: severní, původně gotické, jižní renesanční a západní barokové. Při barokní dostavbě byla přestavěna i obě starší křídla, okna dostala výrazné pískovcové suprafenestry a budova mohutný portál z roku 1675. V nádvoří jsou barokní arkády, zčásti s uzavřenou arkádovou chodbou v patře. V zámku je obecní úřad, pošta a Muzeum středního Posázaví.
 • Kostel svatého Matouše z let 1675-1691, snad podle plánů Ondřeje de Guarde, je obdélná stavba s valenou klenbou, půlkruhovým presbytářem a kaplí na severní straně. Zvenčí náhrobek z roku 1576. Jednotné původní raně barokní zařízení, hlavní a boční oltáře, mramorové sanktuárium, cínová křtitelnice z roku 1685.
 • Kaple svatého Antonína u silnice do Sázavy, otevřená, čtvercová stavba se štítem z konce 18. století.
 • Kaple svatého Václava
 • Městské opevnění

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1289. Ve 14. století, kdy Rataje patřily pánům z Lipé, vznikl na SV konci obce Přední hrad, poprvé připomínaný roku 1346. V polovině 16. století byl přestavěn v renesančním a kolem roku 1675 v raně barokním slohu na dnešní zámek. Na JZ konci obce na ostrohu vznikl rovněž ve 14. století hrad Pirkštejn, zčásti přestavěný roku 1724 na faru.

S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse.

V roce 2008 bylo v Ratajském zámku (Zámecká 1) otevřeno Muzeum středního Posázaví

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost městyse v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres Uhlířské Janovice
 • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Uhlířské Janovice
 • 1868 země česká, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
 • 1945 země česká, správní okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
 • 1949 Pražský kraj, okres Kutná Hora
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kutná Hora
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kutná Hora

Rok 1932

V městysi Rataje nad Sázavou (přísl. Ledečko, Vraník, 1029 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, biograf Sokol, výroba cementového zboží, cihelna, cukrář, obchod s cukrovinkami, drogerie, elektrárna, 2 holiči, 7 hostinců, 2 hotely, klempíř, 2 koláři, 2 kováři, kožešník, 3 krejčí, 3 mlýny, 3 obuvníci, 3 pekaři, 3 pily, obchod s lahvovým pivem, porodní asistentka, 2 rolníci, 4 řezníci, sklenář, 8 obchodů se smíšeným zbožím, stavitel, 5 obchodů se střižním zbožím, 2 švadleny, 2 trafiky, 3 truhláři, obchod s uzenářským zbožím, velkostatek lesní správy spolku Budoucnost, zahradnictví, 2 zámečníci, zednický mistr, zubní ateliér

Osobnosti

 • Jan František Kryštof z Talmberka, biskup královéhradecký (1644–1698)
 • Antonín Vojtíšek, český hudební skladatel (* 1771, † po r. 1820)
 • Jan Peka, hokejový brankář (1894–1985)

Oficiální web městys Rataje nad Sázavou:
www.obecrataje.cz

PSČ Rataje nad Sázavou: 285 07