Úžice

Pamětihodnosti

  • Kostel Panny Marie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1284.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1868 země česká, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1945 země česká, správní okres Kutná Hora, soudní okres Uhlířské Janovice
  • 1949 Pražský kraj, okres Kutná Hora
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kutná Hora
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Kutná Hora

Rok 1932

Ve vsi Úžice (355 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

4 obchody s dobytkem, družstvo pro rozvod elektrické energie v Úžicích, hospodářské strojní družstvo, 2 hostince, kovář, krejčí, 4 obuvníci, 12 rolníků, 2 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Úžice, trafika, 2 truhláři, družstvo pro zásobování vodou

V obci Čekanov (přísl. Talmberk, 207 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Úžic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

4 hostince, mlýn, obuvník, řezník, 2 obchody s lahvovým pivem, 2 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky

Ve vsi Mělník (120 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Úžic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec, kolář, kovář, 5 rolníků

V obci Radvanice (přísl. Benátky, Nechyba, 408 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Úžic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, 3 hostince, kolář, kovář, kožišník, lihovar, 7 rolníků, 2 obchody se smíšeným zbožím, 3 trafiky, truhlář, velkostatek, zahradnictví

V obci Smrk (přísl. Františkov, Chrastná, 421 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Úžic) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

cihelna, 2 hostince, kolář, obchod s koňmi, mlýn, rolník, sadař, 2 řezníci, 6 obchodů se smíšeným zbožím, trafika, truhlář

Oficiální web obec Úžice:
www.obecuzice.cz

PSČ Úžice: 285 05 až 285 06