znak Přišimasy
Přišimasy

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Petra a Pavla

Historie

Obec vznikla spojením středověkých vesnic Horky, Přišimasy a Skřivany v trojsadí. Nejstarší část obce byla založena koncem 13. století. První písemná zmínka o Horkách je z roku 1279, kdy zde sídlil Bohuslav z Hory, s holubicí v erbu.

Přišimasy se poprvé připomínají v roce 1309. Skřivany se zmiňují nejpozději, teprve roku 1385, kdy zde existoval kostel sv. Petra a Pavla, připomínaný již roku 1352. Zdejšímu kostelu byl přifařen nedaleký kostel v Úvalech.

Historie názvu

Název obce nepochází dle údajného "příchodu" "masy" obyvatel, ani nemá původ ve spojitosti s masem (např. masné krámky, osada uzenářů). Jazykovědci spojují vznik jména se staroslovanským slovem "šum", čili les. Vesnice byla tedy založena v poloze při lesu.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Černý Kostelec, soudní okres Český Brod
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Český Brod
  • 1868 země česká, politický i soudní okres Český Brod
  • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Český Brod
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Český Brod
  • 1945 země česká, správní i soudní okres Český Brod
  • 1949 Pražský kraj, okres Český Brod
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kolín
  • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Český Brod

Rok 1932

V obci Přišimasy (přísl. Horky, Skřivany, 878 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

bednář, cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie, holič, 3 hostince, 3 koláři, konsumní spolek Včela, 2 košíkáři, 5 kovářů, 4 krejčí, 4 obchody s mlékem, 6 obuvníků, 3 pekaři, 2 pokrývači, porodní asistentka, pumpař, 13 rolníků, 2 řezníci, sedlář, 6 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Přišimasy, studnař, švadlena, 3 trafiky, obchod s uhlím, zahradnictví


Oficiální web obec Přišimasy:
www.prisimasy.cz

PSČ Přišimasy: 281 72