znak Vinařice
Vinařice

Pamětihodnosti

 • Barokní kaple ve staré vsi
 • Areál hlubinného uhelného dolu Mayrau, dnes v něm sídlí hornický skanzen s bohatou expozicí
 • Přírodní památka Vinařická hora (413 m) má sopečný původ, žije tu mnoho chráněných zvířat a rostlin.
 • Památné stromy – javor babyka u rybníka a dub na Beraníku
 • Budova obecního úřadu a základní školy
 • Věznice Vinařice
 • Zajímavostí jsou ulice nazvané pouze čísly („I. ulice“ až „IX. ulice“)

Galerie

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Na počátku 13. století patřily Vinařice u Kladna do takzvaného jamnického újezdu, který v roce 1260 připadl králi Přemyslu Otakaru II. Ten roku 1277 daroval újezd jamnický (někde uváděno propůjčil) klášteru ostrovskému u sv. Jana na ostrově u Davle, kde proboštství ke správě tohoto území bylo zřízeno ve Slaném. Tento klášter držel území až do dob husitských válek a poté území přešlo do neznámých světských rukou. V dalším období území, kde se nachází současná obec, patřilo různým majitelům panství. Pro zajímavost berní rula z roku 1654, uvádí Vinařice na panství Smečno Bernarda Ignáce Bořity z Martinic, kdy Vinařice měly 12 usedlých obyvatel a toto se udrželo až do roku 1717. Velký rozmach zaznamenala obec až při objevu uhelných ložisek na Kladensku a Slánsku. Dne 2. června 1875 bylo v hloubce 320 metrů nalezeno uhlí na dolu Barré a následně odkryto velké ložisko na dole Mayrau (Majrovka). Důl byl pojmenovaný v roce 1877 (poté, co dosáhl uhelné sloje) podle předsedy správní rady Pražské železářské společnosti Kajetánu Mayerovi von Mayrau. Následkem rozvíjejícího se průmyslu obec roku 1880 čítala 48 domů s 512 obyvateli. Do roku 1900 se počet obyvatel ztrojnásobil. Obec čítala 154 domů s 1585 obyvateli.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Slaný
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Slaný
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Slaný
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Slaný
 • 1949 Pražský kraj, okres Kladno
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Vinařice (2052 obyvatel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 nákladní autodopravy, cihelna, 2 obchody s cukrovinkami, důl Mayrau, elektrárna, hodinář, 3 holiči, výroba hořčice, 11 hostinců, 2 kapelníci, kolář, konfekce, konsum Včela, 2 kováři, 2 krejčí, výroba lihovin, 3 lomy, mechanik, obchod s mlékem, 2 mlýny, 2 pražírny obilí, obchod s obuví Baťa, obuvník, papírnictví, 3 pekaři, 2 pokrývači, 2 porodní asistentky, 3 povozníci, 8 rolníků, 4 řezníci, 11 obchodů se smíšeným zbožím, stavební družstvo Svépomoc, obchod se střižním zbožím, 5 švadlen, 5 trafik, zahradník, 2 zedničtí mistři

Osobnosti

 • Ferdinand Velc (1864 - 1920) – malíř, fotograf a etnograf

Oficiální web obec Vinařice:
www.ouvinarice.cz

PSČ Vinařice: 273;07