znak Pchery
Pchery

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Štěpána, stojící v horní části vsi. Poprvé se připomíná v registrech desátků roku 1352, byl barokně přestavěn a rozšířen v roce 1706, novější úpravy pocházejí ještě z let 1894 až 1895.
 • Zvonice ve stráni nad kostelem, barokní, z poloviny 18. století.
 • Větrná elektrárna Pchery. Na pláni zhruba 1 km východně od obce byla v srpnu 2007 zahájena výstavba větrné elektrárny s doposud největším jednotkovým instalovaným výkonem v ČR. Dvě 88 m vysoké věže ponesou každá vrtuli o průměru 100 m, pohánějící generátor o instalovaném výkonu 3 MW. Dodavatelem technologie je finská firma WinWinD, výstavba má stát 190 milionů Kč. Montáž obou věží včetně osazení vrtulí a generátorů byla dokončena v únoru 2008, k zahájení provozu došlo 1. dubna 2008.

Historie

První písemná zmínka o Pcherách je z roku 1227 či 1228, kdy se připomínají platy, odváděné Pehreh (v Pechrech) klášteru benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Podle jazykovědce Antonína Profouse tkví původ názvu v německém slově Becherer, označujícím hlavní zaměstnání nejstarších obyvatel osady - lze je vykládat buď jako "češíři" (výrobci dřevěných číší aj. nádob) nebo "smolaři" (sběrači a zpracovatelé pryskyřice). Ves Humny (Owny) se připomíná roku 1277 v majetku Ostrovského kláštera. Středověký název Ovny je snad odvozen od pojmenování přilehlých pozemků na severních svazích Vinařické hory, teprve v novověku se z něj vyvinul tvar Humny.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Slaný
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Slaný
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Slaný
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Slaný
 • 1949 Pražský kraj, okres Slaný
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Pchery (přísl.Humny, 2890 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 nákladní autodopravci, autodrožka, výroba cementového zboží, 3 cihelny, 5 obchodů s cukrovinkami, obchod s dobytkem, důl Theodor, drogerie, drůbežárna, elektrárna, elektrotechnický závod, galanterie, 4 holiči, 8 hostinců, kolář, konsum Včela, 2 kováři, 3 krejčí, výčep lihovin, malíř písma, obchod s mlékem, obchod s obuví Baťa, 3 obuvníci, obchod s ovocem a zeleninou, papírnictví, 5 pekařů, 2 pohřební ústavy, 4 porodní asistentky, 4 povozníci, 15 rolníků, 4 řezníci, 4 sadaři, sedlář, 18  obchodů se smíšeným zbožím, Živnostenská záložna v Kladně (fil.), stavitel, 2 obchody se střižním zbožím, školka, 2 švadleny, 4 trafiky, 2 truhláři, 2 obchody s uzenářským zbožím, obchod s vápnem, zahradnictví, zámečník

Osobnosti

 • Oldřich Duras, první český šachový velmistr se narodil v Humnech roku 1882.

Oficiální web obec Pchery:
www.obecpchery.cz

PSČ Pchery: 273 08