znak Kmetiněves

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Václava s farou, třemi náhrobky a sochou svatého Jana Nepomuckého

Historie

Osada Kmetiněves, po staročesku Kmetná ves, byla založena v 2. polovině 13. století kolonisty povolanými pražskými knížaty, jimž krajina náležela. Osada Kmetiněves se spravovala samostatně už od dob krále Jana Lucemburského r. 1336. Od 14. století se často měnili vlastníci obce. Byli mezi nimi jak drobní zemani, tak i Jiří z Poděbrad, Jindřich z Kolovrat, Jindřich Bezdružický atd. V roce 1336 byla obec Kmetiněves dána se všemi právy a příslušenstvím klášteru v Doksanech. Roku 1782 byl tento klášter zrušen, jeho jmění bylo zabráno pro náboženskou matici a vládu nastoupila státní administrativa pod úřadováním Václava Ferdinanda Netvorského, rytíře z Březí. Kmetiněves roku 1797 koupil baron Jakub Wimer a nakonec zůstala v majetku Jana Antonína Lexy.

Ze starých písemností se dozvídáme, že roku 1848 byla zrušena veškerá robota a Kmetiněves se stala obcí samostatnou.

V roce 2004 se obec Kmětiněves stala obecně známou kvůli případu brutální vraždy třináctileté školačky jejím stejně starým spolužákem. Jeho propuštění z ochranné vazby vyvolalo silný odpor veřejnosti, který v roce 2011 vyústil ve změnu zákonů v oblasti násilné kriminality mladistvých.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

  • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
  • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Velvary
  • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
  • 1913 země česká, kraj Praha, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
  • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
  • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
  • 1945 země česká, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
  • 1949 Pražský kraj, okres Kralupy nad Vltavou
  • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

Ve vsi Kmetiněves (483 obyvatel, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

bednář, cihelna, obchod s dobytkem, elektrárenský podnik obce Kmetiněves, 2 holiči, 3 hostince, kolář, kovář, 2 krejčí, mlýn, 3 obuvníci, 2 pokrývači, 14 rolníků, řezník, 4 obchody se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek v Kmetiněvsi, obchod se střižním zbožím, 2 trafiky, truhlář, 2 zámečníci, zednický mistr


Oficiální web obec Kmetiněves:
www.kmetineves.cz

PSČ Kmetiněves: 273 22