znak Hospozín
Hospozín

Historie

Ves Hospozín se v pramenech poprvé objevuje v r. 1318 jako majetek Matěje z Hospozína. Zdejší vladykové drželi ves do poloviny 15. století. Pak se zde vystřídalo několik majitelů, až na počátku 16. století. získali Hospozín Štrouchové z Chlumku. Zdejší tvrz se v pramenech připomíná prvně až v r. 1552. V r. 1583 prodali Štrouchové Hospozín s tvrzí Benigně Hrobčické s Hrobčic a v jejím rodě zůstaly až do počátku 17. století.

V 16. stol. byla tvrz renesančně přestavěna. R. 1611 koupili Hospozín Hložkové ze Žampachu a v r. 1661 Malovcové ze Žampachu a od nich pak v r. 1669 koupil statek s tvrzí Václav Chřepický z Modliškovic. Tvrz se v té době připomíná jako pustá, byla zničena za třicetileté války. Václav Chřepický z Modliškovic na počátku 17. stol. šlechtické sídlo obnovil a přestavbou vznikl raně barokní zámek. Koncem 17. stol. koupili Hospozín Clary-Aldringerové a v roce 1764 pak František Oldřich Kinský. V jeho rodě pak zůstal až do r. 1924.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Velvary
 • 1868 země česká, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
 • 1913 země česká, kraj Praha, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
 • 1939 země česká, Oberlandrat Mělník, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
 • 1945 země česká, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
 • 1949 Pražský kraj, okres Kralupy nad Vltavou
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

V obci Hospozín (přísl.Paršenk, 938 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, nákladní autodoprava, cukrovar Kinský, 2 holiči, hospodářské strojní družstvo pro Hospozín, 4 hostince, kapelník, kolář, konfekce, 2 kováři, krejčí, továrna na melasová krmiva, 3 obuvníci, pekař, obchod s lahvovým pivem, pokrývač, 6 rolníků, 3 řezníci, sedlář, skladištní družstvo, 7 obchodů se smíšeným zbožím, Městská spořitelna ve Velvarech fil., Okresní hospodářská záložna ve Velvarech (fil.), stavební družstvo, 3 trafiky, velkostatek, zahradnictví

Osobnosti

 • Narodil se zde Josef Schreyer (1841-1923), jeden z průkopníků českého záloženství.
 • Měl zde bydliště Emanuel Kejmar (1871-??), poslanec Národního shromáždění v letech 1931-39.

Oficiální web obec Hospozín:
www.obec-hospozin.cz

PSČ Hospozín: 273 22