Beřovice

Pamětihodnosti

 • Kaplička, na návsi
 • Výklenková kaplička, jihozápadně od obce, při silnici do Dolína
 • Podstavec kříže, při silnici do Dolína
 • Pomník Valeriána Pejši, při čp. 43 (v jz. části obce, po levé straně silnice směr Dolín)
 • Pamětní deska plk. Pravomila Raichla, na domě po severní straně návsi
 • Přírodní památka Mokřiny u Beřovic (dříve Hobšovický rybník), významné hnízdiště ptactva

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Slaný
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Slaný
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický i soudní okres Slaný
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Slaný
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Slaný
 • 1949 Pražský kraj, okres Slaný
 • 1960 Středočeský kraj, okres Kladno

Rok 1932

Ve vsi Beřovice (418 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

obchod s cementovým zbožím, družstvo pro rozvod elektrické energie v Beřovicích, holič, 2 hostince, kolář, Dělnický konsum, kovář, krejčí, mlýn, obuvník, pekař, 9 rolníků, 2 řezníci, 2 obchody se smíšeným zbožím


Oficiální web obec Beřovice:
www.obecberovice.cz

PSČ Beřovice: 273 71