znak Žižice
Žižice

Pamětihodnosti

Územím obce procházela linie tzv. Pražské čáry předválečného československého opevnění. Z desítek objektů se dochovaly a byly restaurovány dva - objekt lehkého opevnění vz. 37 A-9/22/A-120Z na sz. okraji Žižic při silnici od Vítova a objekt lehkého opevnění vz. 36 IXb/43/A v zalesněné stráni nad Mlýnkem.

Na návsi se nachází pamětní deska k uctění památky obětem světových válek v letech 1914–1918 jmenovitě Boh. Grünwaldovi a Josefu Vojtěchovi a roku 1938 - 1945 beze jmen.

Na rozcestí mezi Žižicemi, Drnovem a Zvoleněvsí se nacházela Žižická lípa


Oficiální web obec Žižice:
www.zizice.cz

PSČ Žižice: 273 21 až 274 01