Žebrák

Památky

 • hrad Žebrák (nachází se ale na území sousední obce Točník)
 • kostel sv. Rocha, původně gotický, přestavěný kolem roku 1780
 • Barokní kostel sv. Vavřince, z doby kolem roku 1725, upravený z roku 1780

má cenné vnitřní vybavení, zejména proslulou gotickou dřevořezbu Žebrácké madony

 • poslední socha stojícího anděla od sochaře Václava Levého je umístěná na hřbitově na náhrobku rodiny Fajrajzlů
 • pomník Jana Husa
 • pivovar

Historie

První písemná zmínka o Žebráku pochází z roku 1286. Dne 7. ledna 1396 Václav IV. udělil Žebráku titul královské komorní město. Panovník si město údajně oblíbil, po jeho smrti se ovšem situace Žebráku zhoršila.

14. května 1425 začalo třítýdenní obléhání Žebráku husity, které skončilo jejich neúspěchem, nicméně město alespoň vypálili. 8. června 1532 byl Žebrák zachvácen dalším velkým požárem. Existují dohady, že šlo o pokus o atentát, neboť v té době zde nocoval král Ferdinand I. s družinou, tomu se však podařilo uniknout.

V druhé polovině 16. století se Žebrák dožil velikého rozkvětu. V počátcích třicetileté války v 1. polovině 17. století došlo ke zhoršení situace, když v roce 1608 město zachvátil další velký požár, o 3 roky později bylo vypleněno vojskem, roku 1624 Žebráku Ferdinand II. odebral veškerá práva a roku 1639 město zcela vypálili Švédové. Zbylo jen 6 pustých chalup. Zbylé místní obyvatelstvo si vybudovalo alespoň slaměné chýše na spáleništi a místo zvířat se sami zapřahali do pluhů. Na začátku 19. století bylo významné divadlo. Do Žebráka přijížděl Karel Jaromír Erben.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Hořovice
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Hořovice
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Hořovice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický i soudní okres Hořovice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Beroun, soudní okres Hořovice
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Hořovice
 • 1949 Pražský kraj, okres Hořovice
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, okres Beroun, obec s rozšířenou působností Hořovice

Rok 1932

Ve městě Žebrák (1531 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl:

poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel, českosl. kostel, Historické museum, Obchodní grémium, sbor dobrovolných hasičů, výroba cementového zboží, 2 cihelny, družstvo pro rozvod elektrické energie v Žebráku, továrna na kůže, továrna na usně, továrna na mýdla, svíčky a oleje, pivovar, továrna na obráběcí stroje

Služby (výběr):

2 lékaři, autodílna, 3 autodrožky, biograf Sokol, drogerie, galanterie, 5 hostinců, bankomat, kapelník, kloboučník, nožíř, obchod s obuví Baťa, pražírna obilí, papírnictví, rybářské družstvo, 7 sadařů, sklenář, Občansko-živnostenská záložna, 2 velkostatky (Havlík, Šulcová), voskař, 3 zahradnictví

Rodáci

 • Šebestián Hněvkovský (1770 – 1847), národní buditel a básník
 • Vojtěch Nejedlý (1772 – 1844), kněz a vlastenecký básník
 • Jan Nejedlý (1776 – 1834), český básník, překladatel, redaktor i vydavatel knih a časopisů
 • Ludvík Vorel (1829 – 1900), historik a politik
 • Oldřich Nejedlý (1909 – 1990), československý fotbalista
 • Karel Kyncl (1927 – 1997), publicista, reportér a novinář

Oficiální web město Žebrák:
www.mestozebrak.cz

PSČ Žebrák: 267 51 až 267 53