znak Újezd
Újezd

Pamětihodnosti

 • Zemljanka, partyzánský kryt z let 1943 až 1944 v lese mezi Újezdem a Kařízkem, 2 km jihozápadně od obce
 • Archeologické naleziště Pustý zámek

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1399.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Hořovice
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Hořovice
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Hořovice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický i soudní okres Hořovice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Beroun, soudní okres Hořovice
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Hořovice
 • 1949 Pražský kraj, okres Hořovice
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, okres Beroun, obec s rozšířenou působností Hořovice

Rok 1932

V obci Újezd (728 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

holič, 3 hostince, kolář, kovář, obchod s máslem a vejci, obuvník, pekař, 10 rolníků, řezník, 4 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Újezd, 2 švadleny, tesařský mistr, 2 trafiky, zahradnictví


Oficiální web obec Újezd:
www.ujezducerhovic.cz

PSČ Újezd: 267 61