znak Cerhovice
Cerhovice

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Martina na náměstí
 • Náhrobek rodiny Röthlingshöferovy
 • přírodní památka Studánky u Cerhovic v k. ú. obce
 • Památník obětem železničního neštěstí 1868
 • Rozhledna Třenická hora

Historie

První písemná zmínka o obci (civitatem Crihouichi) se vyskytuje v listině , kterou 19. prosince 1275 vydal král Přemysl Otakar II. ve věci rozdělení dědictví mezi syny zesnulého Sulislava z Trnovan. V této listině je i první jméno z Podbrdska. 24.srpna byly Cerhovice povýšeny Vladislavem II. na městečko. V roce 1612 zde vznikla poštovní stanice. Poté Cerhovice poznaly co je třicetiletá válka. Byly několikrát zničeny a zbylo po ní pouze 12 hospodářů, 13 chalupníků a 7 řemeslníků. Roku 1674 napadl Cerhovice mor. V roce 1678 vypukl velký požár. 8.5.1701 dostaly Cerhovice právo k prodeji soli a kořalky. Když v roce 1899 mělo projíždět Cerhovicemi ruské vojsko, měli cerhovičtí mnoho obav. Zbytečně. Ještě dnes na bývalé poště je pamětní destička, že zde spal generál. V 1980 roce byly Cerhovice spojeny v jeden okrsek se Třenicí. Od 12. dubna 2007 byl obci vrácen status městyse.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Hořovice, soudní okres Zbiroh
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Zbiroh
 • 1868 země česká, politický okres Hořovice, soudní okres Zbiroh
 • 1921 země česká, politický i soudní okres Hořovice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický i soudní okres Hořovice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Beroun, soudní okres Hořovice
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Hořovice
 • 1949 Pražský kraj, okres Hořovice
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Hořovice

Rok 1932

V městě Cerhovice (1148 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, katol. kostel, sirotčinec, sbor dobrovolných hasičů) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody (výběr):

lékař, biograf Sokol, 2 obchody s brousícími a leštícími kotouči, výroba brousících a leštících kotoučů, cukrář, drogerie, městská elektrárna, 7 hostinců, výroba hraček, kapelník, knihkupectví, konsum Včela, malíř pokojů, obchod s obuví Baťa, 2 pilníkáři, 2 pivovary, pohřební ústav, výroba polévkového koření, továrna na provaznické zboží, řezbář, sladovna, Občanská záložna, stavební družstvo, výroba dřevěného uhlí, zednický mistr


Oficiální web městys Cerhovice:
www.cerhovice.cz

PSČ Cerhovice: 267 61