znak Praskolesy
Praskolesy

Pamětihodnosti

 • Kostel svatého Mikuláše na návrší nad vesnicí, původně v románském slohu, má prastarou historii, je doložen už k roku 1216. Byl opakoveně přestavován v gotice i v baroku, z gotické přestavby se zachoval portál v jižní stěně. Uvnitř valená klenba s lunetami, zařízení barokní, patrně v souvislosti s přestavbou v letech 1710-1738 (oltáře, kazatelna). Na oltáři svatého Václava je obraz od J. Hellicha z roku 1848, nástěnné malby od P. Majora z roku 1919.
 • Gotická kaple sv. Prokopa na hřbitově se zachovanými okny i portálem, uvnitř socha sv. Prokopa z konce 14. století a litinová deska s pamětním nápisem.
 • Fara barokní s mansardovou střechou, kolem 1720.
 • Barokový mlýn s mansardovou střechou.
 • Kaplička svatého Jana Nepomuckého na návsi, postavena roku 1832
 • Socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1758, později byla přemístěna do kaple.

Historie

První písemná zmínka o kostele v obci je z roku 1216. Obec patřila k panství hradu Žebrák, roku 1357 ji císař Karel IV. daroval kapitula Karlštejnské. Od roku 1384 se zde zmiňuje farář, nejpozději od roku 1664 také škola a učitel. V obci se narodil spisovatel Jiří Weil a v 70. letech zde byl farářem Josef Zvěřina.

V obci je nový vodovod (1994), základní škola, obecní knihovna, několik sportovních klubů, hasičské sdružení a od roku 2004 zde působí Spolek sv. Prokopa.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický i soudní okres Hořovice
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Hořovice
 • 1868 země česká, politický i soudní okres Hořovice
 • 1939 země česká, Oberlandrat Plzeň, politický i soudní okres Hořovice
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Beroun, soudní okres Hořovice
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Hořovice
 • 1949 Pražský kraj, okres Hořovice
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, okres Beroun, obec s rozšířenou působností Hořovice

Rok 1932

V obci Praskolesy (1113 obyvatel, poštovní úřad, telegrafní úřad, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

autodoprava nákladní, biograf Sokol, cihelna, výroba elektromotorů, 2 holiči, 3 hostince, kamnář, kolář, Dělnický konsum, kovář, 2 krejčí, 2 mlýny, výroba nástrojů, 2 obuvníci, pekař, obchod s lahvovým pivem, rolnictví Dvoru děkanství Karlštejn, 3 řezníci, koňský řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, 2 trafiky, 4 truhláři

Osobnosti

 • Alfred Seifert, malíř (1850 - 1901)
 • Jiří Weil, spisovatel (1900 - 1959)

Oficiální web obec Praskolesy:
www.praskolesy.cz

PSČ Praskolesy: 267 54