znak Nový Jáchymov
Nový Jáchymov

Pamětihodnosti

 • Lesní hřbitov, u silnice k přírodní rezervaci Červenému Kříži
 • Fürstenbergská huť - železárna

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1845.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Křivoklát
 • 1868 země česká, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1945 země česká, správní okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1949 Pražský kraj, okres Beroun
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, okres Beroun, obec s rozšířenou působností Beroun

Rok 1932

V obci Nový Jáchymov (502 obyvatel, četnická stanice) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, autodoprava, 2 holiči, 2 hostince, krejčí, 3 obuvníci, řezník, 4 obchody se smíšeným zbožím, švadlena, trafika


Oficiální web obec Nový Jáchymov:
www.obecnovyjachymov.cz

PSČ Nový Jáchymov: 267 03