znak Hudlice
Hudlice

Pamětihodnosti

 • Rodný dům a památník Josefa Jungmanna, v ulici Bratří Jungmannů na návsi
 • Kostel svatého Tomáše v Jungmannově ulici na návsi, pseudorománský
 • Kaplička u školy pod sokolovnou
 • Rodný dům Petra Cingra
 • Myslivna
 • Hudlická skála (487 m), buližníkový vrch při jz. okraji vsi. Dílčí výhledy, ve skalách na jižní straně temene se nachází téměř 12 m dlouhá nekrasová jeskyně.
 • Přírodní památka Stará Ves, k jihu až jihozápadu orientovaný svah po levé straně údolí Libotického potoka asi 1¾ km východně od Hudlic. Chráněné území bylo vyhlášeno roku 1984, rozkládá se na ploše 1,94 ha v nadmořské výšce mezi 305 až 340 m. Předmětem ochrany jsou teplomilná a vápnomilná společenstva skalních stepí.

Historie

První písemná zmínka o Hudlicích pochází z roku 1341. Vesnice je příkladem velké pozdně kolonizační vsi na křivoklátském panství. Neobyčejně rozlehlé obdélné návsi dominuje novorománský trojlodní kostel sv. Tomáše, postavený v letech 1874–1875 na místě středověkého kostelíka podle návrhu J. Jirusche. V zahradě severoseverovýchodně od kostela stojí roubený rodný domek Josefa Jungmanna z roku 1718. Před domem je Jungmannův litinový pomník z roku 1873. Zajímavou stavbou je roubená myslivna čp. 19.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Křivoklát
 • 1868 země česká, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kladno, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1945 země česká, správní okres Rakovník, soudní okres Křivoklát
 • 1949 Pražský kraj, okres Beroun
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Beroun

Rok 1932

V obci Hudlice (1705 obyvatel, poštovní úřad, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

2 bednáři, biograf Sokol, 2 cihelny, Dolové a hutní závody, holič, 4 hostince, kolář, konsum Včela, 2 kováři, 4 krejčí, 4 obuvníci, pekař, obchod s lahvovým pivem, porodní asistentka, 2 povozníci, 3 rolníci, 3 řezníci, sedlář, 8 obchodů se smíšeným zbožím, spořitelní a záložní spolek pro Hudlice, stavební družstvo, 3 švadleny, 2 trafiky, 3 truhláři


Oficiální web obec Hudlice:
www.obec-hudlice.cz

PSČ Hudlice: 267 03, Lísek 266 01