Králův Dvůr

město 7497 obyvatel k 1.1.2014 15,26 km2
znak Králův Dvůr
Králův Dvůr

Pamětihodnosti

 • Zámek Králův Dvůr
 • Hamr
 • Sýpka se zbytky tvrze
 • přírodní památka Zahořanský stratotyp

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1394. V polovině 13. století tu král Václav I. pravděpodobně vystavěl středověký dvůr.

První písemná zmínka o Počaplech pochází z roku 1302, o Králově Dvoře z roku 1394, kdy zde panská jednota zajala krále Václava IV.

V roce 1850 při zrušení vrchnostenského a zavedení obecního zřízení byly obce Králův Dvůr, Popovice, Karlova Huť a Křižatky sloučeny do jedné politické obce Králův Dvůr. V roce 1980 byl Králův Dvůr připojen k městu Berounu. Ke dni komunálních voleb v listopadu 1990 se opět od Berouna osamostatnil.

V roce 1930 získal Králův Dvůr status městyse.

Roku 1950 získala obec vzniklá sloučením obcí Králův Dvůr a Počaply název Králův Dvůr. Přitom byl název osady Křížatka změněn na Křížatky (dnes Křižatky).

5. října 2004 byla obec povýšena na město.

Od roku 1988 prochází středem obce dálnice D5, čímž obec ztratila přirozené centrum. Rozvojové projekty, jejichž realizace není jistá, počítají s vybudováním nového centra v prostoru mezi lokalitou Na Knížecí a sportovním stadionem.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Smíchov, soudní okres Beroun
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Beroun
 • 1868 země česká, politický okres Hořovice, soudní okres Beroun
 • 1936 země česká, politický i soudní okres Beroun
 • 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický i soudní okres Beroun
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Beroun
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Beroun
 • 1949 Pražský kraj, okres Beroun
 • 1960 Středočeský kraj, okres Beroun
 • 2003 Středočeský kraj, obec s rozšířenou působností Beroun

Rok 1932

Ve městě Králův Dvůr (přísl. Karlova Huť, Křižatka, Popovice, 3597 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl:

poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, četnická stanice, 3 sbory dobrovolných hasčů, závodní nemocnice, velkoobchod s benzinem, Králodvorská cementárna, 2 cihelny, kamenický závod, 3 mlýny, stavební družstvo, stavitel, velkostatek, železárna

Služby (výběr):

3 lékaři, autodílna, 4 autodopravci, Obecní bio, cukrárna, ddrogerie, 3 elektrotechnici, 2 hodináři, 8 hostinců, 4 hotely, inženýr, 4 kapelníci, kožišník, lakýrník, lékárna Agrex, obchod s obuví Baťa, radiopotřeby, realitní kancelář, vinárna, zahradnictví

V obci Počaply (2000 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Králova Dvora, poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad, katol. kostel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

lékař, autodílna, autodoprava, bio Amerika, cihelna, cukrář, drogerie, obchod s dřívím, elektrárna, galanterie, 3 holiči, 5 hostinců, 2 kapelníci, 2 klempíři, knihař, konfekce, 2 konsumy, kovář, 4 krejčí, lakýrník, obchod s mlékem, modistka, 3 obuvníci, obchod s ovocem a zeleninou, 3 pekaři, 3 obchody s lahvovýn pivem, pohřební ústav, porodní asistentka, povoznictví, 4 řezníci, 18 obchodů se smíšeným zbožím, Městská spořitelna v Berouně, Spořitelní a záložní spolek pro Počaply, stavitel, 2 obchody se střižním zbožím, švadlena, 3 trafiky, 3 truhláři, 2 obchody s vápnem, zámečník, 2 zedničtí mistři, železářství

Oficiální web město Králův Dvůr:
www.kraluv-dvur.cz

PSČ Králův Dvůr: 267 01