Načeradec

městys 1029 obyvatel k 1.1.2014 48,45 km2
Načeradec

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Načeradci.
 • Kostel svatého Petra a Pavla
 • Kaple
 • Židovský hřbitov
 • Křížová cesta
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí
 • Zámek Načeradec na náměstí
 • přírodní památka Rybník Louňov

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1184.

Její historické jádro je od roku 2003 městskou památkovou zónou.

Obci byl ke dni 17. října 2012 udělen status městyse .

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj České Budějovice, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1855 země česká, kraj Tábor, soudní okres Vlašim
 • 1868 země česká, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1937 země česká, politický i soudní okres Vlašim
 • 1939 země česká, Oberlandrat Německý Brod, politický i soudní okres Vlašim
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Benešov, soudní okres Vlašim
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Vlašim
 • 1949 Pražský kraj, okres Vlašim
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Vlašim

Rok 1932

V městě Načeradec (1419 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl:

poštovní úřad, telefonní úřad, telegrafní úřad, četnická stanice, katol. kostel, chudobinec, Společenstvo krejčí, obuvníků, řezníků, smíšených, stavebních a jiných živností, sbor dobrovolných hasičů, cihelna, Družstevní lihovar, 2 mlýny, pila + mlýn + cihelna + velkostatek Družiny čsl. válečných poškozenců, 2 tesařští mistři, zahradnictví

Služby (výběr):

lékař, 3 cukráři, hodinář, 8 hostinců, kapelník, kožišník, modistka, obchod s obuví Baťa, 3 pekaři, pokrývač, 2 porodní asistentky, 8 řezníků, 3 sedláři, 7 obchodů se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Město Načeradec, Občanská záložna v Načeradci, 3 zámečníci

V obci Horní Lhota (přísl. Annina Ves, Statenbrun, Dolní Lhota, 546 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Načeradce) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

3 hostince, kovář, 2 krejčí, mlýn, 3 obuvníci, řezník, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek v Horní Lhotě, 2 trafiky, velkostatek

Ve vsi Olešná (přísl. Jizbice, Kladina, 128 obyvatel, samostatná ves se později stala součástí Načeradce) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

velkoobchod dřívím Družiny čsl. válečných poškozenců, mlýn, 6 rolníků

V obci Pravětice (284 obyvatel, samostatná obec se později stala součástí Načeradce) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

hostinec. 2 mlýny, obchod se smíšeným zbožím, trafika

Oficiální web městys Načeradec:
www.naceradec.cz

PSČ Načeradec: 257 08