znak Krhanice
Krhanice

Pamětihodnosti

 • Výklenková kaplička svatého Josefa
 • Usedlost čp. 22
 • Přírodní památka Vlčí rokle, cenný fragment staré acidofilní bučiny v kombinaci s geologickým fenoménem - balvanitým rozpadem biotitické žuly

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.

V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Jílové, soudní okres Jílové
 • 1850 země česká, kraj Praha, politický okres Jílové, soudní okres Jílové
 • 1855 země česká, kraj Praha, soudní okres Jílové
 • 1868 země česká, politický okres Karlín, soudní okres Jílové
 • 1884 země česká, politický okres Královské Vinohrady, soudní okres Jílové
 • 1921 země česká, politický okres Královské Vinohrady expozitura Jílové, soudní okres Jílové
 • 1925 země česká, politický i soudní okres Jílové
 • 1939 země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Jílové
 • 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Praha-venkov-jih, soudní okres Jílové
 • 1945 země česká, správní i soudní okres Jílové
 • 1949 Pražský kraj, okres Praha-východ
 • 1960 Středočeský kraj, okres Benešov
 • 2003 Středočeský kraj, okres Benešov, obec s rozšířenou působností Benešov

Rok 1932

V obci Krhanice (přísl. Čakovice, Dolní Požáry, Chrást, Prosečnice, 1245 obyvatel) byly v roce 1932 evidovány tyto živnosti a obchody:

Instituce a průmysl:

četnická stanice, Lidové sanatorium v Prosečnici, katol. kostel, 3 sbory dobrovolných hasičů (Krhanice, Čakovice, Chrást), cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Krhanicích, elektrárna svazu středočeských okresů, kamenický závod, žulový lom Správy státních lomů

Služby (výběr):

5 lékařů, obchod s cukrovinkami, holič, 9 hostinců, Dělnický konsum, 5 obuvníků, pekař, 2 pokrývači, porodní asistentka, 9  řezníků, Sanatorium pro léčení plicních chorob v Prosečnici, 6 obchodů se smíšeným zbožím, kamenososchař, Spořitelní a záložní spolek pro Krhanice, tesařský mistr, 2 truhláři, zahradník

Osobnosti

 • Otakar Brousek starší (1924–2014), divadelní, filmový a televizní herec

Oficiální web obec Krhanice:
www.obeckrhanice.cz

PSČ Krhanice: 257 41 až 257 42