Týnec nad Sázavou

město 5611 obyvatel k 1.1.2014 21,34 km2
znak Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou

Pamětihodnosti

  • Věž románského hradu s přilehlou rotundou ze 12. století

Původní hrad měl pravděpodobně vztah k prastaré obchodní stezce, která vedla přes Sázavu kolem hradu Kostelce z jižních Čech na Prahu. Ke kamenité rotundě jako sakrálnímu objektu patřil též sídelní objekt, odkrytý při výzkumu v roce 1969. Měl jen kůlovou konstrukci a pocházel asi z 11. století. Na jeho místě vznikl na přelomu 12. a 13. století kamenný románský palác a u něho později obranná hranolová věž při rotundě. Dnes je v budově paláce umístěno městské muzeum s expozicí týnecké kameniny, jejíž výrobou byla obec v letech 1791–1866 proslulá.

  • Kostel svatého Šimona a Judy
  • Keramická továrna
  • Měšťanský dům U Micků
  • Fara
  • Přírodní rezervace Čížov severně od města
  • Hrad Zbořený Kostelec

Oficiální web město Týnec nad Sázavou:
www.mestotynec.cz

PSČ Týnec nad Sázavou: 251 68 až 257 42