Svojkovice

Pamětihodnosti

  • Pomník padlým v první světové válce, poblíž obecního úřadu
  • Přírodní památka Zavírka, naleziště ordovických zkamenělin asi 1½ km východně od obce
  • Kulturní památka - bývalá zemědělská usedlost č.p. 8 z přelomu 18. a 19. století, nachází se na západním okraji obce při hlavní silnici mezi Rokycany a Mýtem, za kulturní památku byla prohlášena v roce 1999.
  • Krečův akát - rodu Robinia pseudoacacia, nachází se u bývalé zemědělské usedlosti č.p. 8, cca 3 m od hlavní silnice mezi Rokycany a Mýtem. Věk stromu je odhadován na min. 150 let, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí činí 340 cm (dle měření v r. 2009) a pojmenován byl po někdejším majiteli přilehlé usedlosti Josefu Krečovi, starostovi obce Svojkovice v letech 1899-1913, jehož rod se v místě připomíná již v polovině 19. stol. Jeho potomci dodnes uvedenou usedlost a strom vlastní. V roce 2009 byl Krečův akát neúspěšně navržen k prohlášení za památný.
  • Nepatrné pozůstatky hradu Vydřiduch

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379.


Oficiální web obec Svojkovice:
www.svojkovice.rokycansko.cz

PSČ Svojkovice: 338 22