znak Hrádek
Hrádek

Pamětihodnosti

  • Přírodní památka Hrádecká bahna, vlhké louky se vzácnou květenou, severovýchodně od města mezi železniční tratí a Klabavou.

Historie

První písemná zpráva o městě Hrádek (Hradek) se vyskytuje v listině z listopadu 1325, jíž král Jan Lucemburský daroval několik „vesnic v Plzeňském kraji, toho času pustých“ (vilas sitas in Pilsnensi provincia nunc desertas), totiž Dobřív, Hrádek a Kuškov (dnes zaniklý), Petrovi z Rožmberka. Z uvedené zmínky tak vyplývá, že Hrádek musel existovat již nějakou dobu před tímto datem.


Oficiální web město Hrádek:
www.mestohradek-ro.cz

PSČ Hrádek: 338 42