Smědčice

Pamětihodnosti

  • Železniční most přes Klabavu na trati Chrást u Plzně - Radnice u Smědčic, postaven roku 1863
  • Tvrziště s mohylníkem, archeologická památka
  • Kaple sv. Václava

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1243, kdy se vladyka Abraham ze Smědčic (Abraham de Zmedcich) jmenuje jako svědek na darovací listině chotěšovskému klášteru. Až do sklonku 16. století bývala ves v držení drobné šlechty. Roku 1581 prodal Jan Malesický z Poutnova Smědčice městu Plzni, které pak bylo zdejší vrchností až do zániku feudálního zřízení. Od roku 1850 představovaly Smědčice samostatnou obec, a to až do roku 1960, kdy došlo k začlenění pod obec Bušovice. Ke znovuosamostatnění Smědčic došlo ke dni 24. listopadu 1990; část Sedlecko, která k nim historicky náležela, však tehdy zůstala v rámci Bušovic, aniž by došlo k jejímu vyčlenění z katastrálního území Smědčice. Kuriózně tak nastala situace, kdy se část jedné obce nachází na katastru obce druhé. Teprve v nedávné době obě obce uzavřely smlouvu o rozdělení katastrálního území Smědčice, k její realizaci však doposud (2009) nedošlo.


Oficiální web obec Smědčice:
www.smedcice.cz

PSČ Smědčice: 338 24