znak Ejpovice
Ejpovice

Pamětihodnosti

  • zřícenina Starý Zámek
  • zřícenina Hrádek nad Klabavou
  • Kaple svatého Václava
  • Kaple svatého Jana Nepomuckého
  • Statky se zdobenými štíty ve stylu selského baroka
  • Přírodní památka Ejpovické útesy, zhruba 1 km severně, světově nejstarší lokalita autochtonního výskytu spodnoordovické fauny v zatopeném lomu
  • Přírodní památka Pod starým hradem, asi 2 km východně, klasické paleontologické naleziště
  • V katastru obce se nachází nejzápadnější bod okresu Rokycany (49°44′20″ s. š., 13°29′41″ v. d.); toto místo leží v nadmořské výšce 455 m 2 km západně od Ejpovic, při křižovatce lesních cest na východním úbočí vrchu Na Pohodnici (499 m).

Historie

Název obce znamená „ves lidí Epových“ a pochází od německého osobního jména Eppo (Ebbo), zkrácené podoby jména Eberhart; Nynější podoba s počátečním ej- vznikla prodlouženou výslovností po předložkách v a z. Dlouhé é se pak druhotně změnilo v ej (srv. pejsek místo pések či Švejda a Švéd). První písemná zmínka o obci (Eypowicz) pochází z roku 1331, kdy král Jan Lucemburský Ejpovice, tehdy v držení špitálu sv. Maří Magdaleny v Plzni, zprostil královské berně.


Oficiální web obec Ejpovice:
www.ejpovice.cz

PSČ Ejpovice: 337 01