znak Klabava
Klabava

Pamětihodnosti

  • Přírodní památka Pod starým hradem, paleontologické naleziště, jihovýchodně od obce

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1401. Bohužel se nedochovala v originále, ovšem pro svoji důležitost byla přepsána do Pamětní knihy města Rokycan z let 1532-1842. Původně to vypadalo, že první písemný materiál o obci pochází dokonce již z roku 1368, ale později se ukázalo, že jde o falzifikát.

Název obce je odvozen od obcí protékající řeky Klabavy, která bývá často označována jako Klabavka, ovšem oficiální název je řeka Klabava. Slovo Klabava pochází ze slovinského slova klabotina (tj. naplavenina), nebo ze slovesa klabati (tj. osekávati, přeneseně klábositi).

S historií obce je nejvíce spjato železářství, v okolí obce se nacházela značná ložiska železné rudy.


Oficiální web obec Klabava:
www.klabava.eu

PSČ Klabava: 338 41