Radnice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Radnicích (okres Rokycany).

Kulturní památky

 • Zámek na náměstí – vystavěn kolem roku 1673 Malovci, současná podoba pochází z doby po roce 1719. Hlavní budova byla jednopatrová se středním převýšeným rizalitem, krytým mansardovou střechou. Dvůr lemovala po stranách nižší jednopatrová křídla s pokračováním do přízemních hospodářských stavení. Od počátku 19. století , po výstavbě zámku v Březině se stává sídlem hospodářské správy panství. Od roku 1827 v přízemí hostinec U Orla. Roku 1849 zámek vyhořel, část byla zbořena. Od roku 1945 je majetkem města, v sousedním domě sídlí městské muzeum. Barokní interiéry zanikly při novodobých úpravách.
 • Kostel svatého Václava na náměstí - barokní stavba z roku 1720 dle návrhu Jakuba Augustona ml., opravy v roce 1842, 1905 a 1986 - 88 . Jednolodní s obdélným presbytářem, sakristií a kaplemi po stranách. Vedle kostela stála barokní zvonice, která shořela při požáru města v roce 1848.
 • Kaple Navštívení Panny Marie na Kalvárii (vrch SV od města) - barokní stavba patrně dle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera na náklady Jana Václava z Bubna a Litic, nedaleko stojí barokní poustevna.
 • Kaple svaté Rosálie se hřbitovem - barokní obdélná trojboce ukončená stavba, s obdélnou sakristií na jižní straně, údajně postavena roku 1713, upravena roku 1836 po požáru v roce 1835.
 • Synagoga v Radnicích - klasicistní stavba z poslední čtvrtiny 18.století, po roce 1945 upravena na autodílnu, restaurována v letech 1992-2002 Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Radnicích.
 • Židovský hřbitov na naučné stezce, cca 1,5 km východně od města.
 • Rodinný dům č. 232
 • Rodinný dům č. 233
 • Kašna na náměstí
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí
 • Kříž při cestě ke sv. Barboře
 • Sousoší Piety na hrázi rybníka
 • Socha sv. Floriána v polích jižně od města

Další pamětihodnosti

 • Ovčín u Radnic, zatopený uhelný lom, významná paleontologická lokalita

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1336 (psáno Radnicz). Roku 1570 povýšil Maxmilián II. na přímluvu Jana Černína z Chudenic městečko na město a povolil pečetit červeným voskem. Český název Radnice používán od roku 1854. Původně bylo sídlo součástí panství Zbiroh, vlastníky byli Rožmberkové do roku 1431. Od roku 1542 panství Březina. Roku 1654 se stává součástí Plzeňského kraje, roku 1850 součást okresu Rokycany. Městský pivovar založen v roce 1587, zrušen 1945, roku 1865 založen pivovar Šternberský (zrušen 1959). Sklárny na výrobu dutého skla a broušení váz a podnosů zanikly ve 20. letech 20.století. Železniční spojení získáno v roce 1893 na trati Chrást u Plzně - Stupno.


Oficiální web město Radnice:
www.mestoradnice.cz

PSČ Radnice: 338 28