Chomle

Pamětihodnosti

  • Kostel svaté Markéty
  • Pomník hornické katastrofy u silnice na Vejvanov
  • Uhelný hlubinný důl Prkénka

Historie

Obec se nachází 2 km severovýchodně od obce Radnice při potůčku Chomlenka, leží na svahu kopce 463 m n. m. První písemná zmínka je z roku 1352. Jméno Chomle vzniklo přivlastňovací příponou rodu ženského - je z příjmení Chomel, Chomlova ves. Obec byla jistě starší než udává první písemná zmínka, protože již v letech 1334 - 50 byl zde dokonce farní kostel sv. Markéty. Ves Chomle náležela roku 1361 Otíkovi z Chrástu, roku 1387 byl majitelem Beneš z Chrástu na Zvíkovci. Roku 1398 opět Otík z Chrástu a v roce 1411 Lev z Jivjan, kteří také patronátní právo v Chomli vykonávali. Později držel ves Ondřej Čapek ze Sulova a po jeho smrti roku 1453 dal král Vladislav své právo odúmrti Harantovi a Janovi, bratřím z Vařin. Od té doby patřila Chomle ke hradu Březině. Již v 16. století se zde dolovalo uhlí v Malíkovci 1545, později v Chomli - důl Prkénka a Ferdinand. Také v Paloucích se dolovalo uhlí. Od roku 1622 se dostala Chomle s panstvím radnickým do rukou Jana Klonového. Na Chomli byl také dvůr kolem roku 1700 zřízen ze tří statků a to z Kalcovského, Matuchovského a Vackovského. Školou i farou náležela Chomle do Radnic.

Poslední činný hlubinný důl Pokrok byl uzavřen v r. 1983 a ukončil tak více než 400 let těžby uhlí (od 1545) v chomelsko-vejvanovské části radnické pánve.


Oficiální web obec Chomle:
www.chomle.cz

PSČ Chomle: 338 28