znak Podmokly
Podmokly

Pamětihodnosti

  • Vesnická památková zóna v historickém jádru obce
  • Zámek Podmokly, patrová barokní stavba s erbem Michnů z Vacínova, datováno 1707
  • Pomník příslušníkům protinacistického odboje severního Zbirožska, odhalen roku 1976. Vedoucím odbojové skupiny byl místní mlynář František Froněk, na místě jehož smrti v serpentině nad Podmokelským mlýnem se nachází další pomníček. Též modře značená turistická stezka údolím Zbirožského potoka dnes nese jméno Cesta protifašistických bojovníků.
  • Pomník obětem 1. světové války, připomínající 21 padlých občanů
  • Pískovcové sousoší Kalvárie (Kristus na kříži, po stranách Panna Maria a sv. Jan Evangelista) ze druhé třetiny 18. století, při silnici do Hradiště severovýchodně od vesnice
  • Socha Panny Marie Immaculaty, ve školní zahradě
  • Socha svatého Jana Nepomuckého na sever od vesnice
  • Boží muka
  • Přírodní rezervace Jezírka, skalnatý kaňon Zbirožského potoka s peřejemi a tzv. Skryjskými jezírky

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1045, kdy český kníže Břetislav I. věnoval osm poddaných ve vsi Podmoklech (in villa Podmocleh) Břevnovskému klášteru. Protože z hlediska správy majetku nebylo tak vzdálené vlastnictví pro klášter příliš výhodné, směnil roku 1256 s králem Přemyslem II. Otakarem Podmokly za ves Kuromrtvy, ležící přímo v sousedství kláštera


Oficiální web obec Podmokly:
www.podmoklynadberounkou.cz

PSČ Podmokly: 338 08