znak Chlum
Chlum

Pamětihodnosti

Mezi památkově chráněné a významné stavby patří několik roubených chalup (např. čp. 31), špejchar z roku 1825, pseudobarokní kaplička zasvěcená sv. Ludmile a budova obecné školy rekonstruovaná na obecní úřad a pohostinství.

  • Na území obce byla již roku 1933 vyhlášena Národní přírodní rezervace Chlumská stráň - nejstarší chráněné území okresu Rokycany, s překrásnou vyhlídkou na údolí řeky Berounky „Na Plazu“, odkud lze přehlédnout velkou část toku řeky a severního Plzeňska. Jedná se o příkré svahy po pravá straně hluboce zaříznutého údolí Berounky v délce zhruba 3 km a přilehlou část údolí potoka Radubice. Na rozloze 150,41 ha zde rostou přirozené smíšené suťové porosty se zastoupením tisu červeného. Od roku 2009 je Chlumská stráň prohlášena též evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000.

Historie

Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 1379. Do roku 1924 byl Chlum hospodářsky a politicky spjat s obcí Zvíkovec, od té doby představuje samostatnou obcí, vyjma let 1980 až 1990, kdy byl začleněn pod obec Mlečice.


Oficiální web obec Chlum:
www.chlumnadberounkou.cz

PSČ Chlum: 338 08