znak Dobřív
Dobřív

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Dobřívě.
  • Vodní hamr nad Padrťským potokem (národní kulturní památka)
  • Pamětní síň Jindřicha Mošny
  • Historický (tzv. Švédský) most přes Padrťský potok
  • Zájezdní hostinec
  • Přírodní rezervace Žďár na stejnojmenném kopci (629 m n. m.) asi 3 km severozápadně, suťový porost se vzácnou květenou
  • Laiblova lípa na zahradě domu č. p. 36 na severním okraji vsi

Historie

Název obce zněl původně zřejmě Dobřějov (od osobního jména Dobřej) a znamenal tedy „Dobřejův“ (dvůr). První písemná zpráva o vsi Dobřív (Dobrziew) se vyskytuje v listině z roku 1325, jíž král Jan Lucemburský daroval několik „vesnic v Plzeňském kraji, toho času pustých“ (vilas sitas in Pilsnensi provincia nunc desertas), totiž Dobřív, Hrádek a Kuškov (dnes zaniklý) Petrovi z Rožmberka. Z uvedené zmínky zároveň vyplývá, že Dobřív musel existovat již nějakou dobu před tímto datem. V rožmberském majetku zachycuje Dobřív (villa Dobrziewo) i tzv. Rožmberský urbář z roku 1379. Od 15. století byla obec známá hlavně železářskou výrobou. Z ní se dodnes zachoval vodní hamr, který je zdejší nejvýznamnější památkou. Další pamětihodností je starodávný most tzv. švédský, poblíž něho stojí plastika Jana Nepomuckého z 18. století. Místní Starou hospodu rád navštěvoval známý herec Národního divadla Jindřich Mošna. V 50. letech 20. století bylo k Dobřívu připojeno Pavlovsko.


Oficiální web obec Dobřív:
www.dobriv.rokycansko.cz

PSČ Dobřív: 338 44