Čilá

Pamětihodnosti

  • Hradiště Na Čihadle - archeologické naleziště

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379. Toho roku měl Čilou v držení vladyka Mikšík ze Šlovic. Před husitskými válkami připadla obec se svými platy zvíkovskému kostelu. Za vlády krále Ferdinanda I. byla Čilá roku 1541 prodána J. Hrobčickému z Hrobčic. Jejím majitelem byl i Jan ml. z Lobkovic na Zbiroze v roce 1550. Tehdy měla obec jen tři sedláky a jednoho chalupníka. Za třicetileté války ale zpustla a až roku 1715 se do obce dostavila vizitační komise, aby zjistila dřívější obyvatele. Posledním feudálním majitelem byl Karel Egon z Fürstenbergu. Tehdy měla Čilá 133 obyvatel a 19 domů. Samostatnou správní obcí byla Čilá od druhé poloviny 19. století.


Oficiální web obec Čilá:
www.obec-cila.cz

PSČ Čilá: 338 08