znak Nepomuk
Nepomuk

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Nepomuku.

Nepomuk se může pochlubit řadou historických památek. Patří mezi ně nejen poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, arciděkanství a stará Zelenohorská pošta, postavené podle plánů slavného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, gotická bazilika sv. Jakuba, secesní spořitelna, množství drobných kapliček a soch ale i řada dalších dochovaných budov.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Podrobnější informace naleznete v článku Kostel svatého Jana Nepomuckého (Nepomuk).

V jihozápadní části náměstí stojí poutní chrám sv. Jana Nepomuckého. Podle legendy stával na jeho místě světcův rodný dům. V 17. století zde páni ze Šternberka nechali vystavět kostel sv. Jana Křtitele, který byl v roce 1734 nahrazen barokním chrámem slavného stavitele K. I. Dientzenhofera. Dodnes se zde konají poutě k výročí narození a umučení sv. Jana.

Svatojánské muzeum v Nepomuku

Muzeum v budově arciděkanství založil roku 1929 arciděkan Jan Strnad, oficiální název zněl "Církevní museum svatojánských a jiných církevních památek". Po r. 1950 bylo muzeum zabráno Vlastivědným muzeem Nepomucka a vráceno až po roce 1989. V současnosti probíhají práce na znovuotevření Svatojánského muzea.

Zámek Zelená Hora

Podrobnější informace naleznete v článku Zelená Hora (zámek).

Na Přesanickém náměstí stojí patrový dům s barokním štítem, bránou a pavlačí. Tato nejstarší světská stavba ve městě byla postavena po pol. 14.stol a sloužila jako rychta a hostinec. V hlubokých sklepích byla i městská šatlava. Současný vzhled domu je z přelomu 18. a 19. stol.

Další památky

Ve městě se dále nachází další zachovalé domy z 17.-19.stol. (U Černého orla, U Zeleného stromu, rodný dům A. Němejce aj.), téměř desítka kaplí a kapliček i několik cenných převážně barokních soch a božích muk.

Historie

Nejstarší písemná zmínka o Nepomuku souvisí se založením nedalekého cisterciáckého kláštera v roce 1144. Již dříve existující osada Nepomuk, původně zvaná Pomuk, se postupně stala trhovou vsí a centrem správy, řemesel a obchodu pro rozlehlou klášterní doménu. Ve 13. století bylo uděleno Nepomuku hrdelní právo. Tradice klade do míst dnešního města dvě starší osady - Přesanice a Pomuk. Vlastní konstituování Nepomuka, jakožto osídlení městského typu souvisí pravděpodobně se vznikem rozvojem stříbrných dolů a rýžováním zlata, jehož pozůstatky jsou ve zdejší krajině dodnes patrné. V okolí hlavního náměstí se nachází síť středověkých štol a podzemních chodeb.

Původní trhová ves obdržela nejpozději roku 1413 městská práva, jako město byla označována ovšem již ve 14. století. V roce 1420 došlo k vypálení kláštera a jeho majetek přešel do rukou Švamberků a posléze Šternberků. Díky vrchnosti i samotným panovníkům získalo město rozsáhlé právo várečné a právo konání výročních trhů. Roku 1730 určil císař Karel VI. aby Nepomuk, zvaný někdy městem a jindy městečkem, měl již nastálo titul města. Od poloviny 19. století byl Nepomuk téměř sto let sídlem okresního soudu.

K velkému rozvoji města došlo v 17. - 19. století v souvislosti se svatojánskými poutěmi. Sv. Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem roku 1340. Stal se veřejným notářem a generálním vikářem pražské arcidiecéze a jako jeden z nejvyšších hodnostářů se ocitl v centru tehdejších sporů mezi církví a králem. V roce 1393 byl po mučení svržen z Karlova mostu do Vltavy. V převážně nekatolických Čechách 15.-16. století existoval kult Jana Nepomuckého jen v okruhu kněžstva svatovíské katedrály. Masově se začíná šířit až v 17. století a teprve v roce 1729 jej papež Benedikt XIII. oficiálně kanonizoval. Se stovkami svatojánských soch a kostelů se setkáváme nejen v Česku, ale i za hranicemi. Jako patron vod ochraňuje mnoho mostů. Sv. Jan Nepomucký se stal nejvýznamnějším barokním světcem.

V roce 2003 se stal Nepomuk obcí s rozšířenou působností. Nachází se zde Městský úřad, Úřad práce, Katastrální a Finanční úřad a knihovna s veřejnou internetovou stanicí.


Oficiální web město Nepomuk:
www.nepomuk.cz

PSČ Nepomuk: 304 03 až 335 03