Pamětihodnosti

  • Kaplička a boží muka na návsi v Makalovech
  • Mohylník Husín, archeologické naleziště
  • Kaplička

Historie

První písemná zmínka o obci uváděná v "Berním rejstříku kraje Plzeňského" pochází z roku 1379. Ve středověku byly Ostřetice šosovní obcí města Klatovy. Podle Vančurových dějin Klatovska je r. 1536 uváděna ve spojitosti s Ostřeticemi platba městu Klatovy za dědičný nájem hospodářských usedlostí rodinami Vacovských (potomků rodu pánů z Vacova) a Hodaňů. V 16. století byly v obci vybudovány 4 kamenné věžové sýpky. Roku 1654 zahrnovala obec 11 zemědělských usedlostí.


Oficiální web obec Ostřetice:
www.ostretice.cz

PSČ Ostřetice: 339 01 až 340 38