Klatovy

město 22367 obyvatel k 1.1.2014 80,67 km2
znak Klatovy
Klatovy

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Klatovech.
 • Černá věž – autorem věže vysoké 81 metrů je Antonius de Salla. Byla postavena v letech 1547 až 1557 za účelem vytvořit symbol bohatství a také jako místo, z něhož bylo možné přehlédnout celé město a zamezit tak požárům. Je z ní krásný výhled.
 • barokní jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce – stavba započala roku 1656 pod vedením architekta Carla Luraga, ale na dokončení se podílel i architekt Giovanni Domenico Orsi. Kostel se drží klasické koncepce jezuitů – má půdorys latinského kříže a kopuli nad křížením ramen. Vnějšek kostela reprezentují barokní portály Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Pod kostelem se nacházejí klatovské katakomby, podzemní prostory určené k pohřbívání jezuitů i osob, které nebyly členy řádu. Pohřbívalo se v nich, dokud to patent císaře Josefa II. roku 1783 nezakázal. Katakomby mají důmyslný větrací systém, který umožňuje udržovat optimální teplotu pro konzervaci mumifikovaných těl. Dnes je jich zachovalých kolem 30.

  Historie

  S návratem demokracie po roce 1989 se začíná věnovat větší pozornost městským památkám a dochází k jejich rekonstrukci, což se velmi kladně podepsalo na tváři města. Postupem času zanikají některé průmyslové podniky (např. Škoda Klatovy v roce 2002). Na okraji města se staví nové autosalony, čerpací stanice a hypermarket.

  Osobnosti

  • Bohuslav Balbín (1621–1688) – působil ve zdejší jezuitské koleji, sepsal zde dílo Obrana jazyka českého – Český literát, historik, kněz, zeměpisec a pedagog
  • František Belfín (1923–1997) – místní rodák; český hudební skladatel a dirigent
  • JUDr. Jiří Bílek (1919–2011) – místní rodák; propagátor vážné hudby, dirigent, dlouholetý vedoucí pěveckého sboru Šumavan, krátce místostarosta, čestný občan města Klatovy
  • Jan Čapek (2. pol. 14. století – 1. pol. 15. století) - český spisovatel a kněz, působil jako farář v Klatovech
  • Josef Dobrovský (1753–1829) – studoval na zdejším gymnáziu; český kněz, filolog a historik
  • Petr Frydrych (1988) - místní rodák, český oštěpař ... (10. na MS v atletice Berlín 2009)
  • Roman Pavlík (1976) - brankář FC Viktorie Plzeň
  • Martin Ticháček (1981) - brankář FC Viktorie Plzeň
  • Josef Hlávka (1831–1908) - architekt, stavitel a největší český mecenáš
  • Alois Mašek (1859–1912) - lékař a politik, starosta města a poslanec zem. sněmu
  • JUDr. Karel Hostaš (1854-1934) - český právník, vlastivědný pracovník, archeolog, regionální historik a politik, starosta města a okresu, zakladatel klatovského muzea
  • Antonín Schauer (1864–1940) - advokát a politik, poslanec zem. sněmu
  • Jan Janák – český skladatel a sbormistr (1871–1942)
  • Jaromír John (1882–1952) - místní rodák; český spisovatel, novinář, středoškolský a vysokoškolský učitel, výtvarný estetik, výchovný pracovník a výtvarný kritik
  • Josef Klička (1855–1937) - místní rodák; český houslista, varhaník, hudební skladatel, dirigent a pedagog
  • Pavel Kristián z Koldína (1530–1589) – místní rodák, působil na pražské univerzitě
  • Václav Matěj Kramerius (1753–1808) – český spisovatel a nakladatel (studoval na zdejším gymnáziu)
  • Jan Krejčí (1825–1887) – místní rodák; český geolog a pedagog
  • Jaroslav Kvapil (1868–1950) – studoval na zdejším gymnáziu; český básník a divadelník
  • Sebastian Labe (1634–1710) – jezuita, latinský básník, pobýval a zemřel v jezuitské koleji v Klatovech
  • Ester Kočičková - místní rodačka
  • Vojtěch Mayerhofer (1845–1899) - místní rodák; novinář a redaktor encyklopedií
  • Lubor Niederle (1865–1944) - místní rodák; český slavista, antropolog, etnolog, archeolog a muzejník
  • Václav Sedláček (1839–1894) – místní rodák; právník a politik, poslanec zemského sněmu
  • Jiří Suchý, spoluzakladatel Divadla Na Zábradlí a Semafor, zpěvák, textař a básník
  • Karel Boleslav Štorch (1812–1868) – místní rodák; obrozenecký spisovatel a novinář
  • Josef Franta Šumavský (1796–1857) – studoval na zdejším gymnáziu; obrozenecký spisovatel, pedagog a autor slovníků
  • Josef Thomayer (1853–1927) – studoval na zdejším gymnáziu; český lékař, profesor vnitřního lékařství
  • Otakar Vočadlo (1895–1974), český lingvista
  • Jaroslav Vrchlický (1853–1912) – studoval na zdejším gymnáziu; český spisovatel, básník, dramatik a překladatel

Oficiální web město Klatovy:
www.klatovy.cz

PSČ Klatovy: 339 01