znak Hamry
Hamry

Pamětihodnosti

  • Kostel Panny Marie Bolestné, zvaný Kollerův, postavený v roce 1773, který byl znovu opraven a vysvěcen v roce 1993. Ke kostelu vede křížová cesta – Společná cesta Panny Marie s Ježíškem.
  • Přírodní rezervace Úhlavský luh, vyhlášená v části říční nivy řeky Úhlavy
  • Hamerský buk, starý asi 250 let
  • Přírodní rezervace Bílá Strž (zahrnující nejvyšší vodopád na české straně Šumavy)
  • Do katastru obce částečně zasahuje přírodní památka Královský hvozd
  • Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero
  • Vodní nádrž Nýrsko

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1654. Hamry byly králováckou rychtou, jednou z osmi na Šumavě (její obyvatelé byli poddanými krále).


Oficiální web obec Hamry:
www.sumavanet.cz/hamry

PSČ Hamry: 340 22