znak Čachrov
Čachrov

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Václava
  • Tvrz
  • Venkovský dům čp. 30 (kupecký) se špejchárkem

Historie

Čachrov se poprvé připomíná roku 1352 ve výčtu vesnic náležejících ke klatovskému děkanátu (Czachrow). V letech 1362 a 1364 uvádějí prameny jejího prvního držitele, Viléma z Čachrova, který zde v letech 1380 až 1390 postavil na náhorní planině, uzavírající hluboká údolí, táhnoucí se jednak od severozápadu, jednak od východu, výstavnou a mohutnou tvrz. Tvrz byla obklopena příkopem s vodou a její značné rozměry vedly k tomu, že byla někdy označována i jako hrad.

Do dnešní doby se z ní dochovala mohutná věž, do které se vstupovalo ve výši prvního patra dodnes existujícím hrotitým portálem a odtud do úzké chodby, z níž vedly vchody do obytných místností. Podobně bylo původně rozděleno i přízemí; dnešní vchod byl proražen až později. Reprezentační obytné místnosti tvrze byly v dalších dvou patrech a na severní straně obrácené do nádvoří měly velká obdélná okna, kdežto na jižní straně byla pouze úzká okénka a v druhém patře nadto dva prevéty. Čtvrté patro tvořil jediný velký sál. Ve výši tohoto patra byl patrně dřevěný ochoz, do něhož vedly dveře na všech stranách tvrze (na severní a jižní po dvou, na zbývajících po jedněch). V této podobě se také tvrz dochovala.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.


Oficiální web městys Čachrov:
www.mestyscachrov.sumava.net

PSČ Čachrov: 339 01 až 341 42