Strážov

město 1368 obyvatel k 1.1.2014 35,7 km2
Strážov

Historie

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1352, kdy Strážov patřil k opáleckému panství.

Hornictví ve Strážově

Po husitských válkách byly pod Strážovem objeveny žíly s vysokým obsahem stříbra a olova. Dnes se již ve Strážově netěží, jsou zde však dodnes patrné pozůstatky důlní činnosti.

Povýšení na město

Dne 24. července 1524 udělil Ludvík Jagellonský Strážovu městská práva (právo vyšší a nižší popravy, právo týdenního trhu každou sobotu, právo dvou výročních čtrnáctidenních trhů, právo samosprávy), o rok později bylo Strážovu uděleno právo opevnění a městský znak. V roce 1954 Strážov ztratil městská práva. Od 23. ledna 2007 byl obci vrácen status města.

Dějiny v datech

 • 1352 – první zmínka
 • 1379 – Strážov připomínán jako městečko
 • 14. století – první zmínka o místním kostele
 • 15. století – počátek hornictví
 • 1524 – udělení městských práv
 • 1525 – udělení znaku a práva na opevnění
 • 1641 – město vyloupeno a vypáleno Švédy
 • 1725 – nejstarší zmínka o výrobě krajek
 • počátek 19. století – stavba kostelní věže
 • 1842 – založení továrny na kůže (pozdější Kozak Klatovy)
 • 1871 – stavba radnice s věží a hodinami
 • 1880 – rozsáhlé požáry
 • 1896 – založení krajkářské školy
 • 1897 – založena Tělocvičná jednota Sokol
 • 1921 – založení fotbalového klubu
 • 1953 – zánik krajkářské školy
 • 1954 – ztráta městských práv
 • 2001 – obnovuje činnost Tělocvičná jednota Sokol
 • 2003 – střed města vyhlášen městskou památkovou zónou
 • 2007 – navrácení statutu města
 • 2012 – získání titulu Vesnice roku Plzeňského kraje

Významní rodáci

 • Abraham Benisch (1811 - 1878) – hebreista a žurnalista
 • Václav Křížek (1833 - 1881) – ředitel reálného gymnázia v Táboře
 • František Haas (1857 - 1924) – zemský školní inspektor
 • Wilhelm Löwith (1861 - 1932) – malíř
 • Josef Toman (1894, Lukavice - 1972) – nevidomý klavírista, varhaník a hudební skladatel
 • JUDr. František Toušek (1897 - 1944) – přednosta okresního trestního soudu v Brně
 • Václav Soušek (1899, Javoříčko - 1982) – akademický malíř
 • Josef Jan Kalivoda (1905 - 1945) – spisovatel a dramatik
 • Ing. Miroslav Toman, CSc. (* 1935, Viteň) – politik, ministr zemědělství, místopředseda vlády, podnikatel
 • prof. Dr. František Fremuth, DrSc. (* 1941, Mladotice) – profesor biofyziky

Oficiální web město Strážov:
mesto.strazov.cz

PSČ Strážov: 339 01 až 340 24