znak Radhošť
Radhošť

Památky v obci

  • Kostel sv. Jiří v Radhošti. Původně raně gotický; nynější podoba je výsledkem přestavby v letech 1772-73
  • Dřevěná zvonice u kostela
  • Venkovská usedlost v Sedlíštce
  • Přírodní památka Šejval – rybník a přilehlé slatinné louky severně od Radhoště

Oficiální web obec Radhošť:
www.holicko.cz/radhost

PSČ Radhošť: 534 01