znak Uhersko
Uhersko

Zajímavosti

  • Obec vznikla v 12. století a první písemný záznam je z počátku 14. století
  • Obec je zmiňována v knihách A. Jiráska: „V cizích službách“ a „Z mladých cest“
  • Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1704
  • Sgrafita na budovách obecního úřadu, sokolovny, obchodů a dalších domů z let 1922 - 1927 od místního rodáka Prof. Aloise Mudruňky, restaurovaná jeho synovcem akad. sochařem Čestmírem Mudruňkou v roce 1998
  • Zřícenina loveckého zámečku Neulust
  • Přírodní rezervace Bažantnice v Uhersku

Oficiální web obec Uhersko:
www.uhersko.cz

PSČ Uhersko: 53373