Suchá Lhota

Historie

Vznik této vesnice nelze určit přesně, je však pravděpodobné, že jako většina jiných obcí i ona povstala z parcelací větších statků přibližně ve 12. století. Ústní podání, jakož i některé doložené důkazy, skutečně potvrzují, že se v dávných dobách z jedné veliké usedlosti utvořilo více, a tím způsobem vesnice vzrůstala.

Původ jména ,,Lhota“ se podle tradicí vysvětluje tím, že za žalostné doby České země, kdy byla téměř vylidněna, tu vrchnosti dosazovaly na opuštěné selské statky svoje poddané, při čemž jim určili lhůtu, díky které museli odvádět vrchnosti roční poplatky, museli pracovat určitý čas na panských polích atd. Po uplynutí této lhůty, se stali skutečnými majiteli statků na kterých pracovali. Slovo lhůta se stalo svým významem u obyvatelstva obecným slovem, takže byla tímto jménem nazvána i vesnice, pouze s malou odchylkou, kdy se slovo lhůta pozměnilo na slovo lhota,a tímto způsobem dostala tato vesnice své jméno:Lhota. Předejméno ,,Suchá“ má obec proto, že její pozemky jsou opravdu spíše suché a rozkládají se na nízkém pahorku, který má sklon na všechny strany.

V roce 1903 měla Suchá Lhota 42 popisných čísel a počet obyvatel byl 216. Podle dochovaných informací je samostatnou obcí až od tohoto roku, kdy byla jakožto osada spojena s osadami Příluka a Chotovice, a tvořili dohromady jednu obec, která nesla název Spojená obec Chotovice. Až tohoto roku provedl tehdejší starosta Josef Abraham ze Suché Lhoty konečné rozdělení, čímž obec dostala svou samostatnost. Její samospráva se skládala z 1 starosty, 2 radních a 6 výborů, celkem měl tedy výbor 9 členů. Jelikož ve vesnici není škola, chodili děti do školy v Javorníku. V roce 1910 byl založen ,,Sbor dobrovolných hasičů“, který funguje do dnes. Jeho prvním velitelem byl Josef Bartoš.


Oficiální web obec Suchá Lhota:
suchalhota.infobec.cz

PSČ Suchá Lhota: 570 01