Poříčí u Litomyšle

obec 450 obyvatel k 1.1.2014 6,49 km2
znak Poříčí u Litomyšle

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361. Je tvořena třemi dříve samostatnými obcemi.

Poříčí je drobná obec s menšími původně vesměs roubenými usedlostmi, téměř stejného stavebního charakteru s komorami v patře nad průjezdem či pouze přízemní s menším dvorem. V centru obce je kaple, která prošla opravou a byla posunuta a pootočena vůči silnici, a moderní informační středisko mikroregionu Toulovcovy maštale.

Mladočov je obec rozložená pod starobylým kostelem se samostatnou zvonicí a barokní farou na vrcholu údolní ostrožny. Dochován velmi malebný střed kolem kostela.

Zrnětín je obec podél silničky do Lubné vesměs s drobnými usedlostmi chalupníků. Ve středu stojí kaple nad rybníčkem.

Celá oblast je turistickou destinací Pardubického kraje, rekreační zona Mikroregionu Toulovcovy maštale s pískovcovými útvary v borových lesích, kterým dominuje malebné městečko Proseč a rokoková perla zámecké architektury opečovávaná svým novým majitelem panem Kučerou v Nových Hradech.


Oficiální web obec Poříčí u Litomyšle:
www.obecporici.cz

PSČ Poříčí u Litomyšle: 569 64 až 570 01