znak Čistá
Čistá

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Mikuláše
  • Barokní patrová fara s roubeným patrem
  • Kaple na Brlence
  • Polygonální roubená stodola
  • Roubený výměnek usedlosti z roku 1510
  • Kamenná křížová cesta u kostela
  • Množství původních uzavřených usedlostí a chalup

Historie

Vznik je doložen roku 1347 a to jako „villa Lauterbach“. Od zániku litomyšlského biskupství roku 1421 byla součástí litomyšlského zámeckého panství. Tak se dělo až do roku 1848. Od roku 1850 byla obec Litrbachy součástí politického okresu Litomyšl, v letech 1960 až 2002 pak okresu Svitavy; nyní je součástí Pardubického kraje. Převážnou část obyvatelstva tvořili do roku 1945 Němci ; po jejich vysídlení v poválečném období a příchodu českých osídlenců došlo roku 1947 ke změně názvu obce Litrbachy (německy Lauterbach) na obec Čistou. Nálezy mincí v obci: r. 1919 nalezeno 28 českých středních brakteátů, r.1938 nalezen soubor 1238 mincí z druhé poloviny 16.století (nejmladší čtvrtkrejcar Ferdinanda II. z roku 1628) a r. 1958 při stavbě budovy nalezeno 826 mincí pravděpodobně uložených krátce po r. 1545.

Pověsti

  • Ta naše Brlenka stará

Oficiální web obec Čistá:
www.cista.info

PSČ Čistá: 569 56