Lázně Bohdaneč

město 3383 obyvatel k 1.1.2014 21,69 km2
Lázně Bohdaneč

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Lázních Bohdaneč.
  • Radnice, Masarykovo náměstí 1
  • Lázeňský pavilón Gočárův s parkem (čp. 209)
  • městský dům, Masarykovo nám. 112
  • městský dům, Masarykovo nám. 46
  • městský dům, Langrova 34
  • Kostel sv. Maří Magdalény
  • Kaple hřbitovní sv. Jiří s areálem
  • Socha sv. Jana Nepomuckého na Masarykově náměstí
  • Kaplička "Kuttnerova" v městském parku

Historie

První písemná zmínka o Bohdanči je z roku 1343. Zaznamenává spor mezi občanem Křížem a bohdanečským farářem, který vyvrcholil rvačkou, při níž byla rozbita oltářní deska. Je však pravděpodobné, že osada vznikla mnohem dříve a jméno Bohdaneč vzniklo podle odborné literatury z osobního jména Bohdan. Ve 14. století patřil Bohdaneč pánům z Cimburka, 8. ledna 1491 panství za 33 tisíce kop grošů pražských koupil Vilém II. z Pernštejna. Jeho vláda znamenala pro Bohdaneč dobu největšího rozkvětu. Obci byla udělena různá významná privilegia, rozkvetl obchod a řemeslná výroba. Nejvýznamnějším počinem pana Viléma bylo založení rybničního hospodářství, jehož byl Bohdaneč střediskem. Dodnes je z tohoto hospodářství zachováno a nadále udržováno 44 rybníků.

Na konci 19. století přineslo významnou změnu do života městečka založení slatinných lázní Janem Veselým, nájemcem rybničního hospodářství. Zkušební provoz byl zahájen roku 1897, v prvním roce využilo služeb lázní 70 pacientů. V roce 1908 byla zavedena mezi obcemi Bohdaneč a Pardubice první česká pravidelná veřejná autobusová linka, na které jezdil autobus Laurin & Klement, který byl majetkem zakladatele lázní Jana Veselého. Bohdanečským občanům pak lázně poskytovaly možnost zaměstnání a využívaly práce místních řemeslníků. V té době také došlo k rozšíření lázní a zvýšila se jejich popularita. Dnes lázně nabízejí slatinou léčbu, elektroléčbu, vodoléčbu, tělocvik, masáže a inhalace. Za kalendářní rok se v nich vystřídá na 7000 pacientů.

Statut lázeňského místa získal Bohdaneč v roce 1963, městem se stal v roce 1971. Oficiální změna názvu na Lázně Bohdaneč byla přiznána městu 1. března roku 1980.

Osobnosti

  • Theodor Tomášek (1840–1922), český dirigent a hudební skladatel

Oficiální web město Lázně Bohdaneč:
www.lazne.bohdanec.cz

PSČ Lázně Bohdaneč: 533 41