znak Zderaz
Zderaz

Okolí

Okolí obce ja zajímavé zejména z hlediska přírodovědného. Zderaz leží na okraji přírodní rezervace Toulovcovy maštale, nedaleko od vesnice se nachází přírodní památka Pivnice. Blízká krajina je tvořena zejména borovými, smrkovými a smíšenými lesy s výchozy pískovců, opuk a žul. Široké okolí je protkáno hustou sítí cyklostezek, vhodných zejména pro horská kola. V okolí město Skuteč (cca 9 km), kde je možné navštívit zajímavé obuvnické a kamenické muzeum (vedle náměstí). CCa 5 km vzdálená obec Nové Hrady zámek zvaný český Versailles, zámecká zahrada, zajímavé první cyklistické muzeum, pro děti bludiště, venkovní divadlo.


Oficiální web obec Zderaz:
www.obeczderaz.cz

PSČ Zderaz: 539 44