Chrast

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Chrasti.
 • Zámek Chrast je čtyřkřídlá jednopatrová stavba s velkým čtvercovým dvorem. Nejstarší severní křídlo je renesanční, v přízemí otevřené arkádami do dvora. Východní barokní křídlo má mansardu, bohatě zdobenou fasádu, středový rizalit se štítem a hranolovou věžičku s hodinami. V patře nad průjezdem do zahrady je kaple sv. Jana Nepomuckého s cennými obrazy podlažického rodáka Antonína Machka (1775–1844). V zámku je obecní úřad a městské muzeum. Za zámkem je rozsáhlá barokně založená zahrada francouzského stylu, po roce 2000 obnovená. Adresou je zámek přiřazen k Náměstí.
 • Kostel Nejsvětější Trojice ve středu Náměstí je rozměrná barokní trojlodní basilika se dvěma věžemi, postavená v letech 1710–1717 na základech patrně gotické stavby, která roku 1709 vyhořela. Na severní straně vítězného oblouku je cenný obraz Svaté rodiny od M. L. Willmanna z roku 1695, na jižní straně deskový obraz sv. Jana Křtitele od téhož malíře.
 • Děkanství na Náměstí, patrová barokní budova z let 1712–1722.
 • Pomník obětem 1. a 2. světové války na Náměstí
 • Socha svatého Jana Nepomuckého na Náměstí
 • Krucifix na rozcestí k nádraží z roku 1790.

Chrašice:

 • Hřbitovní kostel svatého Martina z roku 1721, šestiboký s obdélnou kruchtou a trojbokým presbytářem, připomíná sloh J. Santiniho.
 • Barokní sýpka z 2. pol. 18. století.
 • Vodárna u Chrašického rybníka z let 1746–1755 na místě starší věže z roku 1663.

Galerie

Historie

Podlažický klášter se poprvé zmiňuje k roku 1160 a Chrast, kterou patrně založili jeho mniši, k roku 1318. Počátkem 13. století v podlažickém klášteře patrně vznikl slavný rukopis Codex gigas, dnes uložený ve Stockholmu. Klášter byl vypálen a zničen roku 1421, formálně sice existoval ještě do poloviny 15. století, ale nebyl nikdy obnoven. Pak obec patřila různým šlechticům, od roku 1559 rodu Slavatů z Chlumu a od roku 1644 biskupství královéhradeckému. Zámek začal stavět Albrecht Slavata z Chlumu roku 1601 a podstatně jej rozšířili biskupové v 18. století. Roku 1853 byla Chrast povýšena na město.

Rodáci

 • Martin Dejdar – herec a bavič
 • Jindřich Heisler (1914–1953) – surrealistický básník a výtvarník
 • Naďa Konvalinková – herečka
 • Antonín Machek (1775–1844) – malíř, narozený v Podlažicích
 • Karel Bláha (1887–1917) – těsnopisec
 • Jan Nepomuk Filcík (* 1785 Kopidlno, † 1837 Chrast) – není rodák, ale významný hudební pedagog a autor knihy První metodika školního zpěvu, který v Chrasti žil

Oficiální web město Chrast:
www.mestochrast.cz

PSČ Chrast: 538 51